Ik was 11 toen mijn broer stierf aan een virus

Ik was 11 toen mijn broer stierf aan een virus. In 1959 werd mijn jongste broer Lieven Maes geboren, de laatste van drie zonen. Ik ben de oudste. Al vlug bleek dat hij een “Rubellakindje” was. Rubella of Rodehond is een infectieziekte die je krijgt via druppeltjes in de lucht, bijvoorbeeld door uitademen, hoesten en niezen. Klinkt het bekend? Het wordt beschouwd als een “onschuldige kinderziekte” en kent gewoonlijk een mild verloop, laat ons zeggen een flinke verkoudheid, koorts, vermoeidheid, huiduitslag. Dit virus houdt echter nog iets veel minder onschuldig achter de hand. Bij zwangere vrouwen kan het zeer ernstige afwijkingen veroorzaken bij de baby. Mijn moeder was net zwanger toen mijn broer en ik door dit virus waren besmet. Lieven is uiteindelijk geboren met allerlei verschrikkelijke afwijkingen. Hij heeft zeven jaar geleefd of doorgebracht in een instelling voor kinderen met zware fysieke en mentale beperkingen. Toen hij op 7-jarige leeftijd stierf, was hij fysiek en mentaal nog een baby, blind, stom en doof, kortom bijna een kasplant. Was er een vaccin geweest, dan had hij nu nog geleefd. Corona maakt dit in mij wakker. Lees verder in het het artikel onder de Coronarubriek.

In de media vraagt zangeres Hannelore Bedert onze aandacht voor een probleem waar ze als jonge weduwe met kinderen mee werd geconfronteerd. Na het overlijden van haar man kreeg ze te maken met een administratieve en financiële rompslomp waar ze geen wegwijs uit raakte. Ze moest contact nemen met diverse instanties om haar zaken te regelen, online onleesbare informatie uitspitten terwijl ze in een acuut rouwproces zat. Ze heeft het gevoel dat ze haar rouwproces on hold moest zetten en dat het verdriet daarna dubbel zo hard terugsloeg. Ze vraagt dat de overheid een centraal punt voorziet waar je als weduwe naartoe kunt stappen en van waaruit alles kan worden geregeld.

Dit sluit aan bij tal van politieke initiatieven die vandaag worden gelanceerd rond het rouwverlof. Drie dagen, zoals het nu voorzien is, is totaal onvoldoende. Je hebt met moeite tijd om de begrafenis te regelen. Ik ondersteun de voorstellen van verschillende politieke partijen die nu op de beleidstafel liggen om het rouwverlof te verlengen naar tien dagen en voor het overlijden van een kind te verlengen naar 20 dagen.

Hulp bij administratie en financies na een overlijden kan verhinderen dat nabestaanden verdrinken in een administratieve mallemolen. Uitbreiding van het rouwverlof kan ervoor zorgen dat er voldoende tijd is voor het afscheid nemen en dat rouwenden niet te vroeg opnieuw aan het werk ‘moeten’ en uitvallen. Beide initiatieven kunnen het rouwproces faciliteren en ervoor zorgen dat er geen gecompliceerde rouw ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *