Traumatische rouw 

We kunnen iemand verliezen op een traumatische wijze: door suïcide, ongeval, moord, natuurramp, terreur, door een plots toeslaand virus zoals COVID-19. De term traumatische rouw wordt gebruikt om het specifieke rouwtraject te omschrijven dat kan worden ontwikkeld na traumatisch verlies. Hier lopen rouw en traumareacties door elkaar heen en beïnvloeden elkaar.  

Traumareacties kunnen zijn: 

  • Plots opkomende beelden van de traumatische gebeurtenis (flash-backs), herbelevingen, nachtmerries 
  • (ingebeelde) beelden van het lijden of de laatste momenten van de dierbare 
  • Sterk vermijdingsgedrag van alles wat aan het trauma doet denken 
  • Prikkelbaarheid, agressief gedrag 
  • Lichamelijke waakzaamheid, rusteloosheid
  • Angstgevoelens 
  • Een gebroken zelf-en wereldbeeld  (de wereld is onveilig; ik heb geen controle over dingen die gebeuren)