Gecompliceerde Rouwtraject

Over het algemeen verlopen rouwprocessen ongecompliceerd en volgen hun eigen traject doorheen de levensloop van mensen. Toch kunnen in sommige situaties complicaties ontstaan door bv traumatische verlieservaringen, door een onveilige hechtingsgeschiedenis, door een niet begrijpende omgeving, door eigen negatieve overtuigingen over zichzelf en de wereld, door complexe emoties als schuld, schaamte, boosheid, door het voortdurende pijnlijke ondraaglijke gemis en verlangen naar die ene, door het niet meer in staat zijn om het leven verder of opnieuw vorm te geven na een verlies en niet goed meer kunnen functioneren, door het niet kunnen erkennen van de realiteit van het verlies, zich te verliezen in de pijn, het geen betekenis kunnen vinden etc.

Ongecompliceerde rouw is acute rouw die uitmondt in continue rouw: de verlieservaring wordt op een betekenisvolle manier geïntegreerd in wie we zijn, want “we zijn ook wat we hebben verloren”.

Rouw is in zijn essentie de uitdaging om de realiteit van het verlies te accepteren, om onze liefde een andere vorm te geven en verder te leren leven met het gemis.

Complexe of gecompliceerde rouw is rouw die acuut blijft, vastloopt, waarbij de pijn ondraaglijk blijft en men niet goed kan functioneren in het dagelijks leven.

Enkele kenmerken:

  • Intense scheidingspijn, enorm gemis en verlangen
  • Dagelijks bezet zijn met gedachten aan het verlies en het verlorene
  • Gedrag dat erop gericht is een gevoel van nabijheid (bij de overledene) in stand te houden
  • Verwarring over de eigen rol en identiteit
  • Ongeloof over de onomkeerbaarheid van het verlies
  • Het leven niet kunnen oppakken (werk, hobby’s, vrienden, taken, rollen)
  • Intense vermoeidheid en lichamelijke klachten (zonder directe medische oorzaak), verslavingsproblematiek

 

Gecompliceerde rouw hangt samen met een hoeveelheid aan klachten op lichamelijk, emotioneel, mentaal, relationeel, existentieel vlak.