Supervisie

U kan terecht voor supervisie. Heel specifiek voor rouwconsulenten en rouwtherapeuten, maar ook algemeen voor hulpverleners die behoefte hebben aan iemand die meekijkt en helpt reflecteren op hun professionele handelen binnen de eigen werkcontext.
Supervisie draagt in belangrijke mate bij tot de professionele (levens)  kwaliteit van de hulpverlener. Het creëren van een eigen, ‘veilige’ ruimte waarin zelfreflectie en zorg voor de eigen noden centraal staan, is hierbij een voorwaarde.

Kostprijs 100 euro/uur

“Every carer needs a place where he can go and be bad”. (Cecily Saunders)