Psychotherapie

Algemeen 

Een traumatische gebeurtenis, een overlijden van een geliefde, echtscheiding of relatieproblematiek, verlieservaringen van bv werk of gezondheid, depressie, angsten, onverwerkt trauma,  onvermogen om het dagelijks leven vorm te geven, psychosomatische klachten, zingevingsvragen, …kunnen je doen besluiten om professionele hulp te zoeken.   

Een crisis is niet enkel ontredderend en pijnlijk maar vaak ook een kans op groei en heling. 

Ik  vertrek in de therapie vanuit een gezondheidsmodel waarbij de innerlijke helingsprocessen van mensen worden gemobiliseerd, ondersteund en versterkt. In het therapeutisch proces exploreren we samen de pijnpunten en gaan we op zoek naar bronnen van weerbaarheid, energie en veerkracht in jezelf en in je omgeving. Door onder meer erkennend, explorerend en reflectief te luisteren naar je kracht en je kwetsbaarheid, kan je levensverhaal zich ontvouwen in al haar dimensies.  

Ik sta stil bij de oude hechtingspatronen die we als kind ontwikkelen en aan de basis liggen van onze kijk op onszelf, de anderen en de wereld. Deze patronen blijven vaak hun invloed uitoefenen in onze interacties met onze omgeving.  

Mijn basishouding is presentie, respect voor jou als persoon, met erkenning van al jouw emoties, gedachten, waarden en intenties. Een veilige bedding zorgt voor ruimte om te ervaren, te onderzoeken, te exploreren, te reflecteren.    

Naast het trauma- of probleem- of pijnverhaal is het echter ook van belang te zoeken naar een alternatief verhaal. Want in elk verhaal van verlies, tekort en gemis sluimert ook impliciet verlangen, niet ingevulde behoeften, waarden, doelen, mogelijkheden en intenties.  

Ik werk ervaringsgericht, psychodynamisch en lichaamsgericht. Dat wil zeggen dat ik ervan uitga dat het lichaam oude trauma’s en kwetsuren heeft bewaard tot een moment dat ze aan het licht mogen komen.    

‘Het is nooit te laat om je verleden te veranderen 

‘Het is nooit te vroeg om je toekomst te veranderen’ 

Coronamaatregelen 

Het is van belang om onszelf en elkaar te beschermen in de periode waarin we moeten leren samenleven met het COVID19-virus.  

Er is in deze periode het aanbod van online gesprekken. 

Life gesprekken zijn mogelijk mits volgende maatregelen: 

  •  Het dragen van een mondmasker bij binnenkomst en vertrek, tijdens de sessie kan het zonder masker (de stoelen staan minimaal twee meter van elkaar) 
  •  Handgel is voorzien bij binnenkomst en bij vertrek 
  •  Je wordt binnen gelaten op het voorziene tijdstip (gelieve tot zo lang in de auto te wachten, er is geen wachtruimte) 

Praktisch: 

  • Individuele sessie kost 65 euro (60min. )
  • Voor koppelgesprekken is dat 95 euro (1u 30 min).
  • Betaling bij voorkeur na de sessie via telefonische overschrijving of mobiel betalen.
  • Frequentie van de sessies is af te spreken. Afspraken enkele mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag  (niet ’s avonds en niet in het weekend)
  • Mocht er een financieel probleem zijn dan bespreken we samen wat haalbaar is.
  • Afspraak kan telefonisch op 09/3309546  of  0486155734

 

Praktijk: Gaversesteenweg 624 B

              9820 Melsen (Merelbeke)

              09/3309546 of 0486155734

Praktijk is gevestigd op de tweede verdieping (er is geen lift)

Er is een bushalte op 300 meter.

Coronamaatregelen

Het is van belang om onszelf en elkaar te beschermen in de periode waarin we moeten leren samenleven met het COVID19-virus.

Er is in deze periode het aanbod van online gesprekken.

Life gesprekken zijn mogelijk mits volgende maatregelen:

-het dragen van een mondmasker bij binnenkomst en vertrek, tijdens de sessie kan het zonder masker (de stoelen staan minimaal twee meter van elkaar)

-handgel is voorzien bij binnenkomst en bij vertrek

-je wordt binnen gelaten op het voorziene tijdstip (gelieve tot zo lang in de auto te wachten, er is geen wachtruimte)