Emotieregulering en rouw

Intense emoties kunnen ons ontregelen. We bewegen ons tussen ‘Schreeuw’ en ‘Masker’.
Niet verdrinken, niet verdringen maar ons leren openen en sluiten voor het verlies.